اجتماعی

بایدها و نبایدهای قانونی فسخ قرارداد کار

ملیکا خدادوست(دانشجوی ارشد حقوق خصوصی)

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد.

اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و باید ها و نباید هایی دارد.

یکی از موارد اخراج موجه کارگر، در ماده ی 27 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است .

پس از آنکه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظیم می شود، حقوق و تعهداتی برای هر یک از آنان به وجود می آید.

یکی از موارد عدم پای بندی به وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی کند .

یا اینکه در محیط کار بی نظمی و آشفتگی به وجود می آورد.

حال پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما می تواند هر برخوردی که به صلاح دانست با این کارگر بکند؟ آیا می توان او را اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟

ماده 27 قانون کار مقرر می دارد :

« هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت  هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید».

اما شرایط موجه برای اخراج کارگر توسط کارفرما چیست ؟

در این مواقع کارفرما به صورت خودکار حق اخراج کارگر را ندارد و بایستی نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را در این مورد بخواهد و اگر نظر آنها مثبت بود می تواند با پرداخت حقوق کارگر در حین رسیدگی به اختلاف، وی را اخراج کند.

حال اگر کارفرمایان محترم بدون انجام این پروسه کارگر را اخراج کنند، کارگر مربوطه می تواند با مراجعه به اداره کار حقوق خود را مطالبه نماید.

مطابق ماده ی 165 قانون کار اگر هیئت حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبوده است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر می نماید.

اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بوده است، کارفرما باید نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات بپردازد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگیری کپچا ...

دکمه بازگشت به بالا