سوابق اجرایی و مدیریتی مهندس میثم لعل عوض پور

 • جزو جوانترین کاندیدا کشور – متولد سال 1368
 • ریاست جهاد دانشگاهی نیشابور
 • عضو کارگروه اشتغال شهرستان نیشابور
 • مدیر اجرایی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 • مدیر دفتر مطالعات فرهنگی و نیاز سنجی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 • مشاور جوان منطقه ۲ شهرداری مشهد
 • عضو انجمن اسلامی مهندسان ایران
 • عضو بنیاد باران خراسان رضوی
 • مدیر مسئول نشریه سپهر اسفراین
 • عضو کار گروه صیانت از حقوق شهروندی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 • عضو شورای سازمان دانشجویان
 • دبیر اجرایی جشنواره ملی شبکه های ارتباطی قرآن کریم
 • مسئول کمیته نشر الکترونیک یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد
 • مسئول کمیته دانشگاهیان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد
 • مدرس دانشگاه