اجتماعی

تحلیلی بر قواعد حقوقی ارث بری زوجین در قوانین موضوعه ایران

محمود ابراهیم قزوینی ( وکیل پایه یک دادگستری )

زن و شوهر جزو افرادی بوده که در کنار دیگر طبقات وراث از متوفی ارث می برند.

نحوه ی این ارث بری تابع قواعد و احکامی بوده که قوانین موضوعه ی کشور احکام خاصی را بر آن در نظر  گرفته است.

که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت.

1 – برقراری رابطه ی دائمی زوجیت

صرف رابطه ی زوجیت موجب تحقق ارث بری نمی شود. بلکه این رابطه ی زوجیت، صرفا باید دائمی بوده تا پس از فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث ببرد. در ازدواج موقت حتی اگر به صورت صیغه بلند مدت 99 ساله باشد تاثیری در ماهیت آن در این مورد ندارد.

2 – عدم متارکه در زمان فوت

زوجین برای ارث بردن از یکدیگر باید در زمان فوت در عقد یکدیگر بوده و متارکه ای صورت نگرفته باشد. البته در ایام عده در طلاق رجعی قاعده ی ارث بری به قوت خود باقی می ماند.

3 – طلاق زوجه در حال بیماری شوهر

به حکم ماده 944 قانون مدنی اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت نماید، زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که  زن شوهر نکرده باشد.

 میزان و چگونگی سهم الارث زوجین

1 – اگر زن فوت نماید و فرزندی نداشته باشد، نصف اموال وی به شوهر ارث می رسد و در صورت نبودن هیچ وارثی برای زوجه بقیه اموال نیز به شوهر می رسد. در صورت داشتن فرزند توسط زوجه یک چهارم اموال را شوهر ارث می برد.

2 – اگر شوهر فوت نماید و فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموال وی به زن می رسد، در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد یک هشتم به زوجه می رسد.

3 – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب بیان شده می باشد.

4 –  هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع نماید، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگیری کپچا ...

دکمه بازگشت به بالا