هنر

استاد محمد ابراهیم باقری

محمد ابراهیم باقری، فرزند بابامحمد، متولد اجقان از دوتار نوازان چیره دست شهرستان اسفراین بوده است. پدر استاد باقری از…

بیشتر بخوانید »

دف | معرفی سازهای محلی شمال خراسان

بیشتر بخوانید »

قوشمه | معرفی سازهای محلی شمال خراسان

بیشتر بخوانید »

دلنوازان| طنین انداز صدای موسیقی مقامی

بیشتر بخوانید »

سرنا | معرفی سازهای محلی شمال خراسان

بیشتر بخوانید »

کمانچه | معرفی سازهای محلی شمال خراسان

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن