یادداشت سر دبیر

خلیج فارس

اعراب بین بحر احمر و خلیج فارس جای دارند  این عبارت ترجمه متنی است از استرابون جغرافی دان یونانی که…

بیشتر بخوانید »

امدادگری / امدادگر نمایی

سال جدید که همواره با بیداری طبیعت و جوانه ها، رویش ها در دیدگان و اذهان خودنمایی می کند امسال…

بیشتر بخوانید »

خشونت زنان علیه مردان

وقتی از جامعه با نظم، سخن به میان می آید قواعد مشخصی از رفتارهای متناسب افراد در قبال یک دیگر…

بیشتر بخوانید »

نقش آفرینی زن در اجتماع

بیشتر بخوانید »

نشریه مکتوب در اسفراین

بیشتر بخوانید »

بی تفاوتی اجتماعی

بیشتر بخوانید »

سخن سردبیر نشریه سپهر اسفراین | میثم لعل عوض پور

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن