ارث

اجتماعی

بایسته های تقسیم ماترک | از تئوری تا عمل

مطابق  قانون امور حسبی در صورت تعدد وراث، هریک از آنها می توانند تقسیم سهم خود را از سایر وراث…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

واکاوی میزان سهم الارث در حقوق ایران

مباحث مربوط به  سهم الارث وراث فروعات و پیچیدگی های فنی بسیاری داشته به طوری که با نحوه ی نسبت…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

بایسته های ارث و انحصار وراثت در قوانین ایران | بخش اول

یکی از مباحث حقوقی که جایگاه بسیار کاربردی در میان افراد جامعه دارد، مسائل مربوط به ارث و قوانین مربوط…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا