اسیدپاشی

اجتماعی

قوانین مرتبط با اسیدپاشی

در سال 1337، قانونی به نام قانون تشدید مجازات اسید پاشی وضع گردید که در این قانون مرتکب به 2…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا