انرژی خورشیدی

علمی

شهرستان اسفراین | پیشرو در تولید انرژی خورشیدی در استان

سال هاست که در جهان رویکرد استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر رو به افزایش است. و کشورهای توسعه…

بیشتر بخوانید »
علمی

انرژی ها | قسمت سوم

در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام است منابع تجدیدپذیر مورد توجه…

بیشتر بخوانید »
علمی

انرژی ها | قسمت اول

به طور کلی انرژی ها به دو دسته تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم می شوند. از انرژی های تجدید…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا