بوم گردی اسفراین

گردشگری و محیط زیست

بوم گردی باران | حاصل مهاجرت معکوس

بیرون آمدن از فضای شهری و مهاجرت معکوس به سمت فضاهای روستایی، بسیار اندک اتفاق می افتد. گردشگری این توانایی…

بیشتر بخوانید »
گردشگری و محیط زیست

بوم گردی

بوم گردی یا اکوتوریسم در تعریف خلاصه یعنی احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ گذشته و حال حاضر مردمانی که…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا