بوم گردی خراسان شمالی

گردشگری و محیط زیست

بوم گردی باران | حاصل مهاجرت معکوس

بیرون آمدن از فضای شهری و مهاجرت معکوس به سمت فضاهای روستایی، بسیار اندک اتفاق می افتد. گردشگری این توانایی…

بیشتر بخوانید »
گردشگری و محیط زیست

معرفی اولین بوم گردی خراسان شمالی

ما انسان ها گاه آنچه به ما نزدیک است نمی بینیم و شاید برایمان قابل توجه نمی باشد. اما وقتی…

بیشتر بخوانید »
گردشگری و محیط زیست

بوم گردی

بوم گردی یا اکوتوریسم در تعریف خلاصه یعنی احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ گذشته و حال حاضر مردمانی که…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا