حقوق زنان

اجتماعی

مجازات های جدید در تامین امنیت زنان در جامعه

5 تا 10سال حبس مجازات کسانی خواهد بود که مرتکب قتل عمد یک زن شوند و به هر علت قصاص…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا