خانواده

اجتماعی

بی مهری فرزندان، پاسخ مهر مادری

دوره سالمندی دوره ای است که خواه  ناخواه همه ی انسان ها با آن مواجه می شوند و تجربه می…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

اتحاد، قدرت و تبانی در خانواده

در حالی که مرزها نحوه سازمان بندی خانواده را نشان می دهد. اتحاد ها شیوه توافق و یا مخالفت اعضای…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

خانواده یک سیستم منحصر به فرد

خانواده اولین کانونی است که کودك در آن پرورش می یابد. در واقع پایه و بنیان رفتار و عادات کودك…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا