زعفران

علمی

مدیریت مزارع زعفران در فصل داشت

زعفران گیاهی بسیار حساس به زمان آبیاری است که در کیفیت سر گل موثر می باشد. اگر زودتر یا دیرتر از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا