سبک شناسی

فرهنگی و ادبی

سبک یا شیوه نگارش

ویژگی ممتاز یا رفتار کسی، سبک یا شیوه خاص اوست. لباس پوشیدن، راه رفتن و… در اشخاص مختلف می تواند…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا