سموم

علمی

اقداماتی که با شروع سرما در باغات باید انجام داد

بسیاری از مردم با شروع پاییز و زمستان، رسیدگی به باغات و اقدامات نگهداری را تا شروع جدید قطع می…

بیشتر بخوانید »
علمی

برهم خوردن تنوع بیولوژیکی و استفاده از آفت کش ها

تنوع بیولوژیکی یعنی این که در یک اکوسیستم، تمامی موجوداتی که به صورت بومی در یک منطقه زندگی می کنند.…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا