شعر سه گانی

فرهنگی و ادبی

نگاهی به شعر سه گانی

شعر کوتاه یکی از اثرگذارترین اشعار در زبان فارسی است. اشعار کوتاه شامل بر دو بیت، به صورت موجز نظر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا