شعر کرمانجی

فرهنگی و ادبی

شعر عشق و عاشق | دو زبان کرمانجی و فارسی

ئشق و ئاشق تشق یانی دل بئرن و دل دایین لی سری قول و قراری خوه مایین وی دلک تئژی…

بیشتر بخوانید »
هنر

ترانه سه خشتی کرمانجی

خانی که لمیشی فکرا مه به کشی تا سوه پیشین تی سه ر مه قوشین

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

شعر خراسانی | ننه گل ممد

صدبارگفتم همچی مکو ننه گل ممد بالای سیار قیچی مکو  ننه گل ممد صدبار گفتم پلاو مخار ننه گل ممد…

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

جعفر قلی زنگلی | ملک الشعرای کرمانج

برداشتی آزاد از کتاب دیوان عرفانی جعفر قلی زنگلی اثر استاد فرزانه کلیم الله توحدی( کانیمال) جعفر قلی زنگلی همان…

بیشتر بخوانید »
هنر

استاد محمد ابراهیم باقری

محمد ابراهیم باقری، فرزند بابامحمد، متولد اجقان از دوتار نوازان چیره دست شهرستان اسفراین بوده است. پدر استاد باقری از…

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

شعر کرمانجی|لاۆکئ کرمانجان

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

لاله و لانجان | شعر و داستان کرمانجی همراه با ترجمه

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

سپهر اسفراین در نگاه شاعر کرمانج زبان خراسان شمالی

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن