شورای شهر اسفراین

اخبار و گزارش

وظایف شورای شهر محصور به مصوبات و نظارت بر عمل کرد  شهرداری ها نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین : وظایف شورای شهر محصور به مصوبات و نظارت بر عمل کرد  شهرداری ها نیست.…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا