شیخ بیدوازی

فرهنگی و ادبی

شیخ شاه علی بیدوازی اسفراینی | (908-830 ه.ق)

وی از عرفای بزرگ و بیست و سومین قطب از اقطاب سلسله رضویه ذهبیه است. شیخ شاه علی در سال…

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

آرامگاه رشيدالدين محمد بيدوازي – اسفراین – تیموری

شیخ رشید الدین محمد بیدوازی(م. 866هجری) از مشایخ صوفیه و بیست و یکمین قطب سلسلۀ ذهبیه کبرویه است. به استناد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا