شیخ شاه علی بیدوازی اسفراینی

فرهنگی و ادبی

شیخ شاه علی بیدوازی اسفراینی | (908-830 ه.ق)

وی از عرفای بزرگ و بیست و سومین قطب از اقطاب سلسله رضویه ذهبیه است. شیخ شاه علی در سال…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا