فرهنگی

اجتماعی

تفاوت مراسم عروس کشان از گذشته تا کنون

متاسفانه برخی سنت های زیبای ایرانی با رفتار نازیبای ما، که ریشه در ناآگاهی مان دارد، به معضلی فرهنگی-اجتماعی تبدیل…

بیشتر بخوانید »
فرهنگی و ادبی

معرفی رمان «جای خالی سلوچ»

زیر آفتاب گرم روستای زمینج ماجرای زنی روایت می شود که شویش سلوچ از شدت فقر از روستا رفته و…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

بی مهری فرزندان، پاسخ مهر مادری

بیشتر بخوانید »
اخبار و گزارش

اسفراین و نیاز به نشریه مکتوب | گفتگو با آقای رضا ارغیانی

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن