قانون

اجتماعی

حق دادخواهی در قانون اساسی

بنا بر اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است. و هر کسی می تواند به منظور دادخواهی…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

مجازات های جدید در تامین امنیت زنان در جامعه

5 تا 10سال حبس مجازات کسانی خواهد بود که مرتکب قتل عمد یک زن شوند و به هر علت قصاص…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

قوانین مرتبط با سقط جنین

سقط جنین طبق شرع و همچنین قوانین ایران، ممنوع بوده و مجازات دارد. اما مطابق قانون سقط درمانی مصوب 10/03/1384…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

واکاوی میزان سهم الارث در حقوق ایران

مباحث مربوط به  سهم الارث وراث فروعات و پیچیدگی های فنی بسیاری داشته به طوری که با نحوه ی نسبت…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

تحلیلی بر قواعد حقوقی ارث بری زوجین در قوانین موضوعه ایران

زن و شوهر جزو افرادی بوده که در کنار دیگر طبقات وراث از متوفی ارث می برند. نحوه ی این…

بیشتر بخوانید »
اجتماعی

بدون زندان هم می توان مجازات کرد

غالبا احکام دادگاه ها را با جزای نقدی یا حبس و شلاق می شناسیم که مجازات حبس و زندان یکی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا