نانو تکنولوژی

علمی

بررسی موارد استفاده از فناوری های نوین در حفظ و مرمت آثار باستانی

بناهای تاریخی حاوی ارزش های ملی و هویتی ما است و انجام فرآیندهای حفظ، مرمت و کاربرد دوباره آن ها…

بیشتر بخوانید »
علمی

نانو فناوری | بررسی موارد استفاده از فناوری های نوین در حفظ و مرمت آثار باستانی

بناهای تاریخی حاوی ارزش های ملی و هویتی ما است . و انجام فرآیندهای حفظ، مرمت و کاربرد دوباره آن…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا