پارک ملی

گردشگری و محیط زیست

عوامل تهدید کننده سالوک

آن چه که منابع طبیعی را مانند مناطق حفاظت شده ای چون سالوک تهدید می کند به دو شکل طبیعی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا